ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัคร
1. พนักงานขับรถ 2 อัตรา
2. พนักงานบัญชี หลายอัตรา
3. พนักงานเคลมประกัน หลายอัตรา
4. ช่างเคาะพ่นสีรถยนต์หลายอัตรา
5. ช่างซ่อมรถยนต์ หลายอัตรา