การยื่นของสินเชื่อ

finance-doc

เอกสารและเงื่อนไขการยื่นขอสินเชื่อ

โดยหน้านี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการออกรถ และเงื่อนไขการขอสินเชื่อ แบ่งเป็นหัวข้อ4หัวข้อ ดังนี้

A . ขั้นตอนการออกรถแท็กซี่ป้ายแดง
1.เงินจอง5,000 บาท
2.เตรียมเอกสารคนซื้อ คนค้ำให้พร้อม
3.นัดเจ้าหน้าที่เซ็นต์ขอสินเชื่อ
4.กรณีอนุมัติแล้ววางดาวน์ ครึ่งหนึ่ง
5.รับรถแท็กซี่ได้ หลังวางดาวน์ภายใน 7วัน

ในกรณีไฟแนนซ์ไม่อนุมัติสินเชื่อ คืนเงินจองเต็มจำนวน.

B.เงื่อนไขคนซื้อที่จะดาวน์ขั้นต่ำที่1แสน หรือดาวน์15% 75,000บาท

1. คนซื้อต้องเป็นเจ้าบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านหรือ
2. คนซื้อต้องเคยเป็นเจ้าของรถแท็กซี่แล้วอย่างน้อย1คัน.

อย่างใดอย่างหนึ่งในสองข้อ

เงื่อนไขคนค้ำ
รายได้เงินเดือนประจ2หมื่นขึ้น
หรือเป็นเจ้าของกิจการ
ควรเป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านในกทม. หรือต่างจังหวัดก็ได้ครับ
หรือเป็นข้าราชการ

C.เงื่อนไขสำหรับการดาวน์20%ขึ้นไป

เงื่อนไขกรณีดาวน์ที่ 20 %ขึ้นไป เงื่อนไขง่ายขึ้นเยอะครับ
คนค้ำไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านและไม่จำเป็นต้องเคยมีรถแท็กซี่มาก่อนครับ

เงื่อนไขสำหรับคนค้ำ ต้องเป็นเจ้าบ้านมีรายได้รวม2หมื่นขึ้นไป คนเดียวก็พอ ไม่ติดเครดิตบูโร.
หรือเป็นคนขับแท็กซี่ด้วยกันก็ค้ำได้แต่ต้องมีบ้านเป็นของตัวเอง.

D .เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อรถแท็กซี่

เอกสารคนซื้อ
ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ สำเนา2ชุด
ใบเหลืองหน้ารถ สำเนา2ชุด
บัตรประชาชน สำเนา3ชุด
ทะเบียนบ้าน สำเนา3ชุด

เอกสารคนค้ำ

กรณีที่1
คนค้ำเป็นเจ้าบ้านและมีรายได้ประจำ
บัตรประชาชน สำเนา3ชุด
ทะเบียนบ้าน สำเนา3ชุด
หนังสือรับรองเงินเดือนในกรณีเป็นลูกจ้าง หรือ หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ
สลิป เงินเดือน
สำเนาบัญชีย้อนหลัง6เดือน
สามารถเพิ่มคนค้ำได้2คน

กรณีที่ 2
คนค้ำเป็นเจ้าบ้านแต่ไม่มีรายได้ประจำ
บัตรประชาชน สำเนา3ชุด
ทะเบียนบ้าน สำเนา3ชุด
หลักฐานทางการเงินและหลักทรัพย์ที่มี
โฉนดที่ดิน หรือบ้าน
สำเนาบัญชีย้อนหลัง6เดือน

กรณีที่3
คือเป็นข้าราชการ(ได้ทั่วประเทศไทย ได้ทุกหน่วยงาน และได้ทุกสังกัด)
บัตรประชาชน สำเนา3ชุด
ทะเบียนบ้าน สำเนา3ชุด
บัตรข้าราชการ สำเนา3ชุดและใบรับรองการทำงาน ตำแหน่งและสลิปเงินเดือน
สมุดบัญชีย้อนหลัง6เดือน
หลักฐานทางการเงินและหลักทรัพย์ที่มี